Master i Eiendomsutvikling og -forvaltning

Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og achaten-suisse.com forvaltning av eiendom. Studiet skal gi ferdigheter til å praktisere som eiendomsutvikler og forvalter innenfor en rekke forskjellige områder som prosjektering, fysisk planlegging, forskning og undervisning innenfor privat og offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, bygninger og infrastruktur, og ser på utvikle og forvaltning av disse i forhold til nye tekniske krav, standarder og behov for boliger, næringsbygg og offentlige tjenestetilbud. Les mer om studiet og opptakskrav her eller på studiets facebooksider.

Møt de studerende her

Master i Fysisk planlegging

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegging og utforming av våre fysiske omgivelser. Du er med på å skape en del av framtida og påvirke folks hverdag.

Arbeid med fysiske planer krever kompetanse innen mange fagfelt og samarbeid mellom ulike fagområder. Det tverrfaglige aspektet er ivaretatt ved at masterprogrammet inneheld stor faglig bredde og studentene har ulike utdanningsbakgrunner. Mange av studentene har bakgrunn fra geografi, byggingeniør, landskapsplanlegging, arealplanlegging samt eiendomsfaglige og samfunnsfaglige studier. Dersom du er usikker på om din utdanning kvalifiserer til opptak eller har andre spørsmål, ta kontakt med studieveileder. Les mer om studiet her eller på studiets facebooksider.

Møt de studerende her

 

 

 

 

 

Leave a Reply