Linjeforeningen legger vekt på sosiale arrangementer og hvert høstsemester gjennomføres en ukelang ekskursjon til utlandet med både faglig og sosialt innhold.

Destinasjonen høsten 2016 var Rotterdam, Nederland.

Bilder kommer…