Masterstudiet i Eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir bred kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur. Vi lærer å utvikle og forvalte det eksisterende slik at det fyller nye krav og behov. Studentene har ulike bakgrunner fra bachelor. Eksempler er byggingeniører, økonomer, eiendomsmeglere eller samfunnsplanleggere.

Eiendomsutvikling og -forvaltning har campus på Gløshaugen, og tilhører fakultet for arkitektur og design, institutt for arkitektur og planlegging.