Masterstudentene i Fysisk planlegging får kunnskap om tverrfaglige planprosesser, samfunnsplanlegging og forvaltning.

Studentene har også tilegnet seg mye kunnskap om Plan- og bygningsloven og hvordan loven skal brukes i arealplanlegging. Gjennom studiet får de innsikt og kompetanse i:

  • Å utvikle blant annet kommunedelplaner og reguleringsplaner
  • Gjøre mulighetsstudier vha. stedsanalyser, landskapsanalyser og nettverksanalyser
  • Å utvikle kreative løsninger på ulike skalaer for å forbedre problemstillinger knyttet til sosial, økonomisk og økologisk bærekraft

Studentene har ulike bakgrunner fra bachelor, deriblant: sosiologi, geografi, geologi og byggingeniør.

Fysisk planlegging holder til på campus Gløshaugen, og tilhører fakultet for arkitektur og design, institutt for arkitektur og planlegging.