Masterstudentene i Fysisk planlegging får kunnskap om tverrfaglige planprosesser, samfunnsplanlegging og forvaltning. Studentene har også tilegnet seg mye kunnskap om Plan-og bygningsloven og hvordan loven skal brukes i arealplanlegging. Gjennom studiet får de innsikt og kompetanse i å utvikle kommunedelplaner, reguleringsplaner, gjøre mulighetsstudier og stedsanalyser. Studentene har ulike bakgrunner fra bachelor, deriblant: sosiologi, geografi, geologi og byggingeniør.

Fysisk planlegging holder til på campus Gløshaugen, og tilhører fakultet for arkitektur og design, institutt for arkitektur og planlegging.