Linjeforeningen Hippodamus arrangerer sosiale og faglige arrangementer for masterstudentene i eiendomsutvikling og -forvaltning og fysisk planlegging ved NTNU. Arrangementene omfatter alt fra studieturer, bedriftspresentasjoner, stipendpils og -quiz, samt fester når stemningen er der. Totalt er det 122 aktive medlemmer i linjerforeningen, som ble stiftet i 2007 da det skilte seg fra Broderskabet.

Linjeforeningen er oppkalt etter den kjente greske arkitekten Hippodamus. Han er betraktet som faren til europeisk byplanlegging og  Linjeforeningens logo viser Hippodamus´ rutete plankart av hans arbeider.

Linjeforeningen har også en egen maskot, Hippo Harald, som passer på at alt står bra til med studentene og at styret jobber riktig og effektivt.

Hippo Harald, som også er presentert på linjeforeningens offisielle genser.
Linjeforeningen Hippodamus her representert av 2018-2020-kullet ved eiendomsutvikling og -forvaltning.

Vårt organisasjonsnummer: 998 244 854