Linjeforeningen Hippodamus arrangerer bedriftspresentasjoner for studentene gjennom hele studieåret. Noen presentasjoner er kun for Eiendomsutvikling og -forvaltning, noen er for Fysisk Planlegging, og noen er felles. Inntekter fra bedriftspresentasjoner går til studentene og linjeforeningens arbeid.

Møtene består som oftest av en presentasjon av bedriften (ca. 45 min) og påfølgende bevertning. Her kan representanter fra bedriften være tilgjengelig for videre samtale og sosialisering. En bedriftspresentasjon er derfor en glimrende mulighet for bedrifter til å profilere seg og få kontakt med studentene.

Det er også mulig å invitere studentene på besøk hos bedriftens egne lokaler og eventuelt inkludere en ekskursjon til et av bedriftens prosjekter. Erfaringsmessig er dette veldig populært blant studentene og gir arrangementet en mer attraktiv profil.

Ønsker din bedrift å holde bedriftspresentasjon for oss? Send oss gjerne en e-post, til hippodamus.ntnu@gmail.com.

Annonsering:

Linjeforeningen kan også distribuere informasjon til studentene. Dette kan være å dele og promotere aktuelle stillingsannonser, informasjon om bedriften, prosjekt-/masteroppgaver og lignende. Dette skjer via mail, interne kommunikasjonskanaler og eventuelle plakater i studentenes arbeidsarealer.