Linjeforeningen arrangerer hvert år fadderuke for nye studenter.

Skal du starte på Eiendomsutvikling og -forvaltning eller Fysisk planlegging? Bli bli med i DENNE FACEBOOKGRUPPEN.

Gjennom blant annet fadderuken vi skal gjøre vårt ytterste for å gi nye og eksisterende studenter på studiene våre en flott start på høstens studier.

Under finnes tidligere fadderukeprogram, da for 2020 og 2019.